2e spoor re-integratie

Haalbaarheidsonderzoek

Baanafspraakbanen

Ondersteunen sollicitatieprocedure

 

Werkgevers

2e spoor re-integratie

Wanneer het eerste ziektejaar nog geen structurele oplossing heeft gebracht of een arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat er onvoldoende mogelijkheden zijn binnen de oorspronkelijke werkomgeving en binnen het bedrijf als geheel, is het tijd om Spoor 2 op te starten. Het doel hiervan is om een uitgevallen medewerker te begeleiden naar een passende baan buiten de huidige organisatie. We doorlopen samen met de medewerker een traject waarin er aandacht is voor: het ondersteunen van het herstel; oriënteren op nieuw perspectief; kaders bepalen; en activiteiten die terugkeer naar betaald werk ondersteunen. Zo vergroten we de kansen op de arbeidsmarkt.

Hoe ziet een traject er uit:

Kennismaking

Na de aanmelding plannen we een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we waarvoor dit traject bedoeld is en of er voldoende een klik is om de samenwerking op te starten. Vertrouwen is een belangrijke sleutel naar een succesvol traject.

Intake en onderzoek

Tijdens het intakegesprek, dat we vaak verdelen over twee afspraken, maken de re-integratiecoach en de medewerker nader kennis met elkaar en gaan we dieper in op de persoonlijke en arbeid gerelateerde historie. Welke re-integratiestappen er in het eerste jaar zijn gezet, wat de verwachtingen, en welke plichten er zijn. Ook maken we afspraken over contactmomenten en het monitoren van de voortgang van het traject.

Vaak in het tweede gesprek bespreken we de rapportage van de arbeidsdeskundige. Op basis van het eerste gesprek en deze rapportage maken we een eerste opzet voor het plan van aanpak. Tijdens het traject evalueren we de voortgang regelmatig en passen we het plan van aanpak waar nodig aan.

Vormgeving van het traject

We geloven dat je er pas echt achter komt wat je aankunt door in de praktijk uit te proberen wat lukt. We volgen dan ook de visie achter “Begeleid werken”. Een werkervaringsplek is een werkomgeving waarbinnen dit kan, zonder dat de medewerker de druk voelt van een betaalde baan. Op basis van het intakegesprek zoeken we een geschikte werkervaringsplek. We benaderen actief ons netwerk en kunnen gebruik maken van de netwerken van collega-organisaties en Instanties. Wanneer een geschikte plek is gevonden, begeleiden we de medewerker verder bij het bepalen van het aantal uren dat de medewerker kan werken, de intensiteit en de eventuele opbouw. Hierbij zijn de aanwijzingen van de bedrijfsarts leidend. Tijdens deze fase is er aandacht voor het leren omgaan met eventuele beperkingen maar centraal staat vooral het ervaren van wat er wel mogelijk is. Voortgangsrapportages De voortgang van het traject wordt elke drie maanden vastgelegd. Daarin vermelden we de ondernomen acties en behaalde resultaten. Wanneer daar aanleiding voor is, wordt er in overleg ook telefonisch contact opgenomen met de werkgever. Afronding van het traject Het traject ronden we af wanneer de medewerker een passende baan heeft gevonden, of wanneer de ziektewet periode is afgelopen. Indien een WIA-aanvraag noodzakelijk is, dit is voor de 92ste ziekteweek, kunnen we zowel de werkgever als werknemer daarin ondersteunen en adviseren. Ook zorgen we voor een eindrapportage met een overzicht van de gezette stappen en behaalde resultaten. Afsluitend hebben we een gesprek met de medewerker en de werkgever waarin we het traject evalueren en correcties kunnen doorvoeren. Status traject Het 2de spoortraject wordt in opdracht van de werkgever uitgevoerd en gebeurt meestal op advies van de betrokken arbeidsdeskundige. Het traject is bedoeld om de medewerker nieuw perspectief en een positief gevoel naar de toekomst te bieden. Daarbij is het weer actief deelnemen aan het arbeidsproces het grote doel.

Aan de slag

We geloven dat je er pas echt achter komt wat je aankunt door in de praktijk uit te proberen wat lukt. We volgen dan ook de visie achter “Begeleid werken”.

Een werkervaringsplek is een werkomgeving waarbinnen dit kan, zonder dat de medewerker de druk voelt van een betaalde baan. Op basis van het intakegesprek zoeken we een geschikte werkervaringsplek.

We benaderen actief ons netwerk en kunnen gebruik maken van de netwerken van collega-organisaties en Instanties. Wanneer een geschikte plek is gevonden, begeleiden we de medewerker verder bij het bepalen van het aantal uren dat de medewerker kan werken, de intensiteit en de eventuele opbouw.

Hierbij zijn de aanwijzingen van de bedrijfsarts leidend. Tijdens deze fase is er aandacht voor het leren omgaan met eventuele beperkingen maar centraal staat vooral het ervaren van wat er wel mogelijk is.

 

Voortgangsrapportages

De voortgang van het traject wordt elke drie maanden vastgelegd. Daarin vermelden we  de ondernomen acties en behaalde resultaten. Wanneer daar aanleiding voor is, wordt er in overleg ook telefonisch contact opgenomen met de werkgever.

Afronding van het traject

Het traject ronden we af wanneer de medewerker een passende baan heeft gevonden, of wanneer de ziektewet periode is afgelopen. Indien een WIA-aanvraag noodzakelijk is, dit is voor de 92ste ziekteweek, kunnen we zowel de werkgever als werknemer daarin ondersteunen en adviseren. Ook zorgen we voor een eindrapportage met een overzicht van de gezette stappen en behaalde resultaten. Afsluitend hebben we een gesprek met de medewerker en de werkgever waarin we het traject evalueren en correcties kunnen doorvoeren.

Status traject

Het 2de spoortraject wordt in opdracht van de werkgever uitgevoerd en gebeurt meestal op advies van de betrokken arbeidsdeskundige. Het traject is bedoeld om de medewerker nieuw perspectief en een positief gevoel naar de toekomst te bieden. Daarbij is het weer actief deelnemen aan het arbeidsproces het grote doel.

Haalbaarheidsonderzoek

In sommige gevallen is het niet helemaal duidelijk of een 2e spoortraject zin heeft. In zo’n geval kunnen we een haalbaarheidsonderzoek inzetten. We onderzoeken of er buiten het huidige werk passend werk beschikbaar is. Na dit onderzoek brengen we een onafhankelijk, onderbouwd advies uit over het wel of niet inzetten van een 2e spoortraject.

Banenafspraakbaan

De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Ondersteunen sollicitatieprocedure

Joblizard is specialist in het begeleiden van mensen met psychische problemen, met een autisme spectrum stoornis, leerproblemen, niet-Nederlandse achtergrond

en mensen die moeite hebben met het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.