Re-integratie trajecten UWV

participatie interventie

maatschappelijke oriëntatie

begeleiding scholing

Werkfit

Naar werk

Jobcoaching

Werknemers

Re-integratietrajecten UWV

Heb je een uitkering van het UWV en is het nog niet gelukt om werk te vinden dan kunnen we onderzoeken of we je kunnen begeleiden naar een baan waarin jij je thuisvoelt.

Het doel is om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De trajecten die het UWV daarvoor aanbiedt noemen ze: Werkfit- en Naar Werk-trajecten.

Modulair

De modules die worden aangeboden vanuit de re-integratiedienstverlening van UWV zijn: participatie interventie, maatschappelijke oriëntatie en begeleiding bij scholing.

Participatie interventie

Er zijn verschillende omstandigheden te bedenken waardoor je de grip op je leven kwijtraakt. Vaak zie je dan ook dat het sociale netwerk uitdunt en deelname aan het werkproces even niet mogelijk is.  Als je voor langere tijd weg bent geraakt van het werkproces en van een sociaal netwerk kan het lastig zijn om jouw plek weer te vinden.

Wat wij met jou in zo’n geval kunnen doen is onderzoeken tegen welke belemmeringen je aanloopt en welke beperkende factoren er zijn. Dit alles gaat in een rustig tempo en met kleine stappen. Als dit goed in beeld is bekijken we welke stappen je kunt zetten om je situatie te verbeteren. We werken aan het versterken van kwaliteiten en mogelijkheden

Maatschappelijke oriëntatie

In dit traject gaat het over het versterken van dat wat je nodig hebt om actief deel te nemen aan de maatschappij. In dit traject gaat het over motivatie, zelfvertrouwen, en het ontdekken van jouw talenten, mogelijkheden en grenzen. Met kleine stappen onderzoeken we waar je naartoe wilt en kunt, en langs welke weg. Het doel is om weer onder de mensen te komen op een plek waar je plezier kunt ervaren en kunt ontdekken waar jij blij van wordt.

Begeleiding scholing

Om weer aan het werk te gaan kan het zijn dat je scholing nodig hebt. Als duidelijk is welke scholing je wilt volgen maar je twijfels hebt hoe je dit moet aanpakken en organiseren dan kunnen wij je helpen met zaken als: afspraken maken, huiswerk plannen, randvoorwaarden regelen e.d. ook bij gesprekken met school kunnen we je ondersteunen. Huiswerk maken zul je echter zelf moeten blijven doen.

Werkfit

Zoals het woord het al zegt “werkfit” is dit traject er voor om je voor te bereiden op het daadwerkelijk aan het werk gaan. In een Werkfit traject gaan we aan de slag om jouw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. We brengen in kaart welke belemmeringen er allemaal zijn en gaan samen op zoek naar oplossingen. Vaak wordt er binnen dit traject al een passende werkplek gevonden maar moeten er op de werkvloer nog een aantal stappen gezet worden. Hiervoor kunnen we een werkervaringsplek of een proefplaatsing in zetten. Vaak leidt dit tot een betaalde werkplek.

Een Werkfit traject wordt altijd in overleg met het UW opgestart. Het duurt meestal 12 tot 18 maanden.

Naar werk

Doel van het “Naar Werk” traject is het vinden van een betaalde baan. We beginnen met te kijken naar jouw kwaliteiten, vaardigheden, waar je tegen aan loopt en wensen. Daarna gaan we samen op zoek naar een passende werkplek. We onderzoeken samen je belastbaarheid qua werkdruk en werktempo zodat duidelijk wordt op welk niveau, hoeveel dagen en hoeveel uren je zou kunnen werken.

Zijn er psychische uitdagingen dan kan het extra ingewikkeld zijn om op met werk te beginnen. Misschien heb je moeite met het omgaan met autoriteit, met aangeven wat je nodig hebt, grenzen te stellen of om om te gaan met collega’s en een werkgever. We kunnen je begeleiden bij het versterken van de ‘skills’ die jij nodig hebt om je plek te vinden en/of te houden.

We hebben een uitgebreid netwerk van werkgevers, organisaties en partner-reïntegratiebedrijven waarin we kunnen zoeken naar een passende match voor jou.  Natuurlijk kijken we ook samen naar passende vacatures, die jij zelf hebt gevonden, en ondersteunen we je bij het solliciteren.

Een Naar Werk traject wordt altijd in overleg met het UWV opgestart en duurt meestal 9 maanden met een uitloop van nog eens 3 maanden.

Jobcoaching

Heb je al werk maar heb je begeleiding nodig omdat het je niet lukt om optimaal te functioneren dan is jobcoaching wellicht geschikt voor jou. We begeleiden in dit traject jou en je werkgever, aan de hand van een voor jou opgesteld begeleidingsplan, bij het creëren van de best mogelijke werkomstandigheden. We kijken hierbij naar jouw behoeften, kwaliteiten en valkuilen, het werk, de werkplek, de omgeving, naar jou als werknemer en naar de mogelijkheden bij de werkgever.

Je moet een contract van minimaal 6 maanden hebben en voor minimaal 12 uur per week. De jobcoachingperiode duurt elke keer 6 maanden waarna weer gekeken wordt hoe verder te gaan.

Joblizard is specialist in het begeleiden van mensen met psychische problemen, met een autisme spectrum stoornis, leerproblemen, niet-Nederlandse achtergrond

en mensen die moeite hebben met het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.