Leggen van een basis

Creëren nieuw perspectief

Realiseren duurzame oplossing

WERKNEMER

Onze manier van werken is altijd maatwerk. Elke situatie, elk mens is immers anders!

In het kennismakingsgesprek bespreken we de situatie en luisteren we goed naar jouw hulpvraag. In dit gesprek zal blijken of er een basis is om met elkaar aan het werk te gaan. Als we het gevoel hebben dat die basis er is volgt een intakegesprek waarin we dieper in zullen gaan op de rapportage van de arbeidsdeskundige (DOEN WE DAT?). We vinden het belangrijk om jouw vaardigheden en interesses goed in beeld te krijgen. Zo kunnen we samen ontdekken waar de kansen liggen. De gesprekken om elkaar te leren kennen en het wederzijds vertrouwen dat hierdoor ontstaat vormen het fundament van het traject. Hiermee maken we een plan van aanpak wat we meenemen als leidraad tijdens de vervolggesprekken.

Samen werken we aan een nieuw perspectief door ‘out of the box’ te denken, uit te proberen en te ervaren. Door onze persoonlijke benadering, positief te coachen, en ruimte te geven aan jouw talent zetten we jou in je kracht. We helpen je keuzes te maken waardoor je stappen kunt zetten.

WERKGEVER

Wij vinden dat iedereen recht heeft op passend werk, dus óók mensen met een arbeidsbeperking. Een goede match tussen kandidaat en werkgever vinden wij belangrijk.

Van elke kandidaat onderzoeken we daarom uitgebreid de mogelijkheden, de voorkeuren, talenten en de (eventuele) beperkingen. Onze manier van werken is altijd maatwerk.

Joblizard ontzorgt jou als werkgever door met kennis van specifieke regel- en wetgeving, subsidies en voorzieningen en natuurlijk van de kandidaat het plaatsingstraject zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo kan het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt veel voldoening geven.

Om een geschikte kandidaat te vinden kan Joblizard ondersteunen bij het opstellen van de vacaturetekst, bij het zoeken naar een geschikte kandidaat, het organiseren van de sollicitatieprocedure en het begeleiden van het sollicitatiegesprek. Ook begeleiden van een beginnende werknemer behoort tot de mogelijkheden.

Joblizard is specialist in het begeleiden van mensen met psychische problemen, met een autisme spectrum stoornis, leerproblemen, niet-Nederlandse achtergrond

en mensen die moeite hebben met het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.